MY MENU

JET FAN พัดลมแก้ไขความร้อนในโรงงาน

ชื่อทางการค้า Fine Factory Fan หรือ JET FAN
ลักษณะการใช้งาน แก้ไขปัญหาความร้อนสะสมภายในโรงงาน
ประเทศผู้ผลิต Made in Thailand
ผลการประหยัด --
เงื่อนไขการรับประกัน รับประกันคุณภาพแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | แอพยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เติมเงินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน หากใช้ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน!!!
ระยะเวลาคืนทุน -
รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี
การลงทุนเงื่อนไขพิเศษ -

แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | แอพยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เติมเงินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ทั่วไป

          JET FAN เป็นพัดลมความเร็วสูง ออกแบบมาสำหรับส่งลมได้ระยะไกลถึง 30 เมตร แนวคิดใช้แก้ปัญหาความร้อนสะสม
ภายในโรงงาน ซึ่งมักประสบปัญหาการระบายความร้อนไม่ดี ไม่มีอากาศไหลเวียน อากาศร้อนอบอ้าว มีเครื่องจักรขนาดใหญ่กีดขวางทิศทางลม เป็นต้น ด้วยปริมาตรลมสูงสุด 8,100 m3/hr. ต่อกระบอก เมื่อติดตั้งรวมกันจะสร้างการไหลเวียนของอากาศที่ดีแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | แอพยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เติมเงินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ความร้อนจะถูกส่งผ่านไปยังภายนอกโรงงาน ทำให้คนที่ทำงานภายในพื้นที่รู้สึกสบายตัว ไม่ร้อนอบอ้าวอีกต่อไป
          ทางแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | แอพยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เติมเงินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ฯ สามารถออกแบบการติดตั้งให้ท่านดูได้ก่อนการตัดสินใจลงทุน ทำให้มองเห็นภาพการไหลเวียนของอากาศ
ที่ชัดเจนและใกล้เคียงกับความเป็นจริงแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | แอพยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เติมเงินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | แอพยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เติมเงินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ผลิตภายในแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | แอพยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เติมเงินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน มีทีมช่างและอะไหล่ไว้พร้อมบริการ เสียงเบา 72 dB
รุ่นที่ใช้ไฟฟ้า 380V ( FY-55DTH-SP) ใช้ไฟฟ้าแค่เพียง 1,240 วัตต์ อายุการใช้งานนาน ดูแลรักษาง่าย ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาและค่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าระบบปรับอากาศและระบบ EVAP จึงทำให้เป็นที่นิยมติดตั้งในโรงงานแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | แอพยิงปลา | เกมยิงปลาฟรี | เติมเงินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ชั้นนำหลายแห่ง